Birgitta Gunnarsson
Musiker

Vizor i sommarkvällen

Efter en fin spening tillsammans med Lowe Pettersson och Anders Gunnarsson på Odd Fellow i Göteborg pågår nu förberedelserna inför konserten “Vizor i sommarkvällen” i Grundsunds kyrka söndagen den 3 juli kl. 19:00. Det blir samma sättning och programmet kommer att bestå av såväl pianomusik som visor och jazz. Hjärtligt välkomna!